Tin tức
Thông báo nhận tiền khen thưởng năm học 2016 -2017
về việc nhận tiền khen thưởng của học sinh
      Đã có tiền khen thưởng năm học 2016 -2017, các em đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi lên trường để nhận tiền. Riêng học bổng Nayder sở chưa cấp tiền về, khi nào sở cấp tiền thì nhà trường sẽ thông báo lại sau.
CÁC TIN KHÁC:
Trường THPT Hùng Vương - Gia Lai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059 3) 824380
Copyright@2010 THPT Hùng Vương - Gia Lai. All rights reserved. Designed & Developed by HUNGKHANGGL.COM.VN