Tin tức
Danh sách doanh nghiệp và phụ huynh học sinh ủng hộ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường
Danh sách doanh nghiệp và phụ huynh học sinh ủng hộ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường

 

 Danh sách doanh nghiệp và phụ huynh học sinh ủng hộ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường

STT

Họ và tên

Ngày ủng hộ

Số tiền

Ghi chú

1

 CT sách và thiết bị trường học

31/07/2013 

5.000.000 VND  

 

2

 DNTN Honda Đức Dung

31/07/2013 

5.000.000 VND  

 

3

 DNTN Cà phê Thu Hà

31/07/2013 

5.100.000 VND  

 

4

 Bà Trần Thị Thu Hà

31/07/2013 

2.000.000 VND  

 

5

 Công ty TNHH Hưng Nga

08/08/2013 

5.000.000 VND  

 

6

 Ông Nguyễn Tự Tín

08/08/2013 

8.000.000 VND  

 

7

 Bà Trương Thi Thu Hà

 ( HTX Thắng Lợi)

08/08/2013 

5.000.000 VND  

 

8

 Bà Trần Thị Hạnh

08/08/2013 

2.000.000 VND  

 

9

Ông Nguyễn Văn Thanh

(HV Văn Thạnh)

09/08/2013

5.000.000 VND  

10

Ông Nguyễn Văn Tùng

(CT Mỹ Linh)

09/08/2013

5.000.000 VND  

11

ĐL phân bón Phục Huệ

09/08/2013

5.000.000 VND  

12

Bà Võ Thị Minh Hương

09/08/2013

2.000.000 VND  

13

Cô Huỳnh Thị Hồng

09/08/2013

3.000.000 VND  

GV trường CHV

14

Cô Hồng Thị Xuân Quỳnh

09/08/2013

5.000.000 VND  

Cựu GV trường CHV

15

PH em Trần Quốc Thanh

12/08/2013

1.000.000 VND  

16

PH em Nguyễn Song Hưng

12/08/2013

1.000.000 VND  

17

Bác sĩ Phan Hùng Xô

13/08/2013

5.000.000 VND  

18

DNTN Honda Trang

13/08/2013

5.000.000 VND  

19

Bà Lý

13/08/2013

3.000.000 VND  

20

Bà Nguyễn Thị Hương

13/08/2013

2.000.000 VND  

21

Bà Lê Thị Thu Phượng

13/08/2013

2.000.000 VND  

22

Bác sĩ Huỳnh Thị Diệu Hòa

14/08/2013

10.000.000 VND  

23

Ông Bùi Quang Thịnh

14/08/2013

3.000.000 VND  

24

CT Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

14/08/2013

10.000.000 VND  

24

Ông Trần Văn Tiết

15/08/2013

10.000.000 VND 

25

TNHH MTV Cà phê 705

16/08/2013

5.000.000 VND  

27

Ông Trần Anh Tuấn

19/08/2013

5.000.000 VND  

28

Bà Phạm Thị Hồng Nga

20/08/2013

5.000.000 VND  

29

Ngân hàng BIDV

20/08/2013

5.000.000 VND  

31

Ông Ngô Trung Kính

21/08/2013

2.000.000 VND  

32

Bảo hiểm Bảo Việt Gia Lai

21/08/2013

5.000.000 VND  

33

Bà Trương Thị Hồng

22/08/2013

3.000.000 VND  

35

Ông Nguyễn Thế Dân

25/08/2013

10.000.000 VND  

36

Ông Dương Anh Tuấn

25/08/2013

6.000.000 VND  

37

Ông  Nguyễn Văn Ngọc

(CT TNHH Việt Gia)

25/08/2013

2.000.000 VND  

38

Ông Huỳnh Ngọc Thịnh

25/08/2013

10.000.000 VND  

39

Ông Trần Quang Sáng

26/08/2013

2.000.000 VND  

41

PH em Nguyễn Phạm Bình Gia Nhã

26/08/2013

2.000.000 VND  

43

Ông Dương Anh Tuấn

27/08/2013

5.000.000 VND  

44

Honđa Hùng

27/08/2013

3.000.000 VND  

 B. Danh sách cựu học sinh ủng hộ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường 

STT

Họ và tên

Ngày ủng hộ

Số tiền

Ghi chú

1

IBMB

24/07/2013

 5.000.000 VND

2

 02910002499xx 

27/07/2013

 300.000 VND

3

 Danh The Trung (C5)

27/07/2013

 500.000 VND

4

 CHS  hiện là giáo viên tại trường

31/07/2013

5.000.000 VND

5

 Bùi Lê Hoàng Vy

06/08/2013

1.000.000 VND

6

 Phương (khóa IV)

01/08/2013

500.000 VND

7

Hoàng Việt Cường (TK: 464006599…)

15/08/2013

18.300.000 VND

(1000 AUD)

8

Trần Bảo Nguyên +

 Lê Vũ Anh Thư

20/08/2013

5.000.000 VND

9

Khóa I (93-96)

20/08/2013

30.000.000 VND

10

 Khóa II (94-97)

20/08/2013

700 kỷ niệm chương+

 20.720.000 VND

Đại diện đóng góp: Phan Thị Anh Đào

11

Trương Nữ Phương Loan

20/08/2013

1.000.000 VND

 

12

Hồng Minh(C5 2000 – 2003)

22/08/2013

500.000 VND

 

13

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 (94-2001)

23/08/2013

1.000.000 VND  

 

14

Phạm Thị Hoàng Linh

(2005-2008)

26/08/2013

2.000.000 VND  

 

15

Lê Ngọc Thọ

Lê Thị Ngọc Hương

26/08/2013

5.000.000 VND  

 

 

16

Đinh Thị Hải (98-2001)

26/08/2013

500.000 VND  

 

17

Khóa III (95-98)

26/08/2013

27.000.000 VND

Đại diện đóng góp: Trần Anh Hùng

18

Khóa V (97-2000)

26/08/2013

11.000.000 VND

19

 3 cá nhân (khóa I, IV, VI)

26/08/2013

2.000.000 VND

21

Khóa II (94-97) đợt 2

28/08/2013

4.500.000 VND  

Đại diện đóng góp: Trần Tôn Đức Kha

 

                                                              Gia Lai, ngày 28/08/2013


CÁC TIN KHÁC:
Trường THPT Hùng Vương - Gia Lai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059 3) 824380
Copyright@2010 THPT Hùng Vương - Gia Lai. All rights reserved. Designed & Developed by HUNGKHANGGL.COM.VN