Tổ chuyên môn
Kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2016 - 2017
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày 11/01/2017 đến ngày 13/01/2017 tại Trường Trung học phổ thông Pleiku
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

các em download tài liệu ở link phía dưới...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Vật lý

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Vật lý...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Văn

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Văn ...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Toán

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Toán...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 Môn Tin học

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 Môn Tin học...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Tiếng Anh

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Tiếng Anh...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Sinh học

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Sinh học...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Lịch Sử

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Lịch Sử...

Đề cương olympic 30/4 lần thứ 20 môn Hóa học

Đề cương olympic 30/4 lần thứ 20 môn Hóa học...

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Địa lý

Đề cương ôn tập olympic 30/4 lần thứ 20 môn Địa lý...

Trường THPT Hùng Vương - Gia Lai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059 3) 824380
Copyright@2010 THPT Hùng Vương - Gia Lai. All rights reserved. Designed & Developed by HUNGKHANGGL.COM.VN