Liên hệ
Trường THPT CHUYÊN Hùng Vương - Gia Lai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059 3) 824 380
Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai
Địa chỉ: 48 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059 3) 824380
Copyright@2010 THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. All rights reserved. Designed & Developed by HUNGKHANGGL.COM.VN